Công nghệ cáp quang AON của viettel

Cáp quang Aon là công nghê được truyền bằng đường dẫn cáp quang do hệ thống mạng viettel cung cấp với hệ thống đường truyền băng thông phệ, tốc độ nhanh và ổn định. Với cấu tạo điểm truy cập point to point hay còn được gọi là mạng cáp…[…]

Cáp quang viettel tiện lợi cho khách hàng

đổi mới cáp quang viettel đem về nhiều thuận lợi cho khách hàng không có ai có thể phủ nhận sự phát triển của internet trong xã hội hiện đại. Internet Thành lập và hoạt động kéo theo những biến đổi về thị trường tiêu dùng cũng giống như cách thức mua…[…]