Công nghệ cáp quang AON của viettel

Cáp quang Aon là công nghê được truyền bằng đường dẫn cáp quang do hệ thống mạng viettel cung cấp với hệ thống đường truyền băng thông phệ, tốc độ nhanh và ổn định. Với cấu tạo điểm truy cập point to point hay còn được gọi là mạng cáp…[…]