Lắp mạng viettel Tại Hà Nội trong tháng 9

Để đắp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, viettel luôn đẩy mạnh cơ sở hạ tầng và đưa ra nhiều chương trình, dịch vụ chất lượng. Tháng 9 này là thời gian khuyến mãi lớn nhất của viettel từ trước đến nay. Khi đăng ký đăng ký cáp…[…]